Αρχιτεκτονικές Κατασκευές

Στην All3D αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη μελέτη κτιρίων ή άλλων χώρων με την διαδικασία “SCAN to BIM”, δηλαδή την ψηφιακή καταγραφή και μοντελοποίηση.
Χρησιμοποιώντας τεχνικές της SfM Photogrammetry και του Laser Scanning μπορεί να γίνει πλήρης τεκμηρίωση ενός αντικειμένου “as build” με ακρίβειες της τάξης του εκατοστού.
Από το Pointcloud εκατομμυρίων αποτυπωμένων σημείων σε κάθε επιφάνεια του αντικειμένου, η All3D μπορεί να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο σε περιβάλλον ARCHICAD ή REVIT, με όποιο βαθμό λεπτομερειών επιθυμεί ο πελάτης.
Έτσι η διαχείριση όλου του έργου μπορεί να γίνεται από το γραφείο.