Ορυχεία Γεωλογία

Μεγάλες δυσκολίες παρουσιάζουν οι αποτυπώσεις σε ορυχεία λόγω της δύσκολης πρόσβασης,της συνεχόμενης και αδιάλειπτης παραγωγής, την επικινδυνότητα τέτοιων χώρων κ.ο.κ. Έτσι μέθοδοι όπως η SfM Photogrammetry και το Laser Scanning, που μπορούν να λειτουργήσουν παρά τους παραπάνω περιορισμούς και μάλιστα παράγουν με μεγάλη ακρίβεια 3D Point Clouds, εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία σε όλη την γκάμα των σχετικών εργασιών:

 

  • Πλήρη αποτύπωση στοών
  • Γεωλογικών σχηματισμών, σπηλαίων
  • Πρανών
  • Αποτυπωση μη προσβασιμων μετώπων εξόρυξης
  • Έλεγχος σταθερότητας πρανών
  • Ογκομετρήσεις αποθέσεων

Οι δευτερεύουσες εργασίες υπολογισμών μπορούν να γίνουν εύκολα από το γραφείο.