Πολιτιστική Κληρονομιά

Τα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι μάρτυρες μεγάλων καταστροφών στοιχείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από φυσικές ή ανθρωπογενείς αιτίες. Η ψηφιακή καταγραφή της παγκόσμιας αυτής κληρονομιάς μπορεί μέσω του διαδικτύου να αποτελέσουν ψηφιακό αρχείο. Χρησιμοποιώντας τεχνικές της SfM Photogrammetry και του Laser Scanning μπορεί να γίνει πλήρης τεκμηρίωση με την μορφή Pointcloud και 3D Mesh :

 

  • Αρχαιολογικών χώρων
  • Υποβρύχιες ανασκαφές
  • Ναών και οικημάτων
  • Μικρότερων αντικειμένων