Βιομηχανία

Η ανάπτυξη των μεθόδων του Laser Scanning και της SfM Photogrammetry επέτρεψε την εφαρμογή της διαδικασίας SCAN to BIM και την παραγωγή 3D μοντέλων μεγάλης ακρίβειας. Αυτή η δυνατότητα αποτύπωσης “as build” εγκαταστάσεων και η μετατροπή τους σε 3D μοντέλα από την All3D διαχειρίσιμα από κοινά πακέτα Software (Autocad, REVIT κλπ) άνοιξε νέους δρόμους στην διαχείριση πολύπλοκων εγκαταστάσεων. Έτσι οι μέθοδοι αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε:

 

  • Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας καθαρού και γκρίζου ύδατος
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Χημική και φαρμακευτική βιομηχανία
  • Μηχανοστάσια-αντλιοστάσια οικιών και συγκροτημάτων
  • Πυλώνες μεταφοράς ενέργειας
  • Κεραίες εκπομπής