Έργα Υποδομής

Η οικονομική ανάπτυξη τον αιωνα που διανύουμε και οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε όλο και πιο μεγάλα και πολύπλοκα έργα υποδομής. Έτσι όλο και μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα έργα, δρόμων, γεφυρών, τούνελ, φραγμάτων υλοποιούνται.

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των έργων αυτών απαιτούν τρισδιάστατο σχεδιασμό αρχικά και παρακολούθηση και έλεγχο συνεχώς – Construction Documentation) κατά την διάρκεια της κατασκευής. Έτσι εκτός από τις διαδικασίες χάραξης του έργου που γίνεται με τις κλασικές τοπογραφικές μεθόδους απαιτείται αρχικά η τρισδιάστατη αποτύπωση της περιοχής που θα στηθεί το έργο και μετά η ‘as build’ αποτύπωση σε διάφορες φάσεις της κατασκευής ώστε να ελέγχεται η συμφωνία κατασκευής με αρχικό σχεδιασμό.