Ναυτιλία

Με την εφαρμογή των μεθόδων του Laser Scanning, της SfM Photogrammetry και της τρισδιάστατης φωτογραφικής αποτύπωσης γίνεται σκανάρισμα:

 

  • Εγκαταστάσεων MEP πλοίων (Μηχανοστασίων, αντλιοστασίων κλπ)
  • Πλοίων και μικρών σκαφών
  • Παραδοσιακών σκαριών
  • Διαφόρων πλωτών εγκαταστάσεων

Το προϊόν της διαδικασίας σκαναρίσματος είναι ένα Pointcloud, το οποίο παραδίδεται στον πελάτη με συνοδευόμενο από διάφορα παράγωγα visualization και animation. Στην συνέχεια παράγουμε το 3D Modelling των παραπάνω εγκαταστάσεων και παραδίδεται στον πελάτη σε υπολογιστικό περιβάλλον REVIT ή Autocad