Προφίλ All3d

Ποιοί είμαστε

Είμαστε μια ομάδα Ελλήνων Μηχανικών που ασχολείται επαγγελματικά με την εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων στις τεχνολογίες αιχμής 3D Survey και Scan to BIM. Διαθέτοντας το γνωστικό υπόβαθρο της επιστήμης των μετρήσεων, της θεωρίας σφαλμάτων, της θεωρίας ελαχίστων τετραγώνων και της θεωρίας πιθανοτήτων, είμαστε σε θέση να επιλέξουμε τις μεθόδους μέτρησης και επεξεργασίας με κριτήρια την αξιοπιστία, την ακρίβεια και το κόστος εφαρμογής.